دسته ها

کتاب های علوم پایه

شبیه سازی مولکول های آلی بااستفاده از نرم افزار


ناشر : آثار نفیس
نویسنده/ مترجم: دکتر عباس رجبی ابهری - دکتر زهرا محمودی
80000
56 بار

نرم افزار DS ViewerPro از جمله نرم افزارهای مدل ساز یا به تعبیری بهتر شبیه ساز مولکولی است که به کمک آن می توان انواع نامحدودی از مولکول های ساده و پیچیده آلی و معدنی را رسم و آن را از جهات مختلف با قابلیت چرخش 312 درجه ای در فضا مشاهده نمود. این نرم افزار قابلیت فوق العاده ای جهت مطالعه ساختارهای شیمیایی مولکول های متفاوت دارد. به طور کلی هدف از فراگیری این نرم افزار را می توان تحت عناوین ذکر شده در زیر بیان نمود:
شبیه سازی و مشاهده ساختار شیمیایی مولکول های آلی و معدنی در فضاهای دو و سه بعدی به صورت نامحدود و با فرمت های دلخواه گرافیکی
تعیین مراکز کایرال در مولکول های آلی )تعیین کربن کایرال(
تعیین استرئو شیمی مولکول های آلی ) R And S )
تعیین آروماتیک بودن یا نبودن مولکول مورد بررسی
آشنایی با برخی ساختارهای تقارنی مهم به همراه گروه نقطه ای آن ها
مشاهدۀ پیوند های هیدروژنی بین مولکول های ترکیبات گوناگون
مشاهدۀ بر همکنش ها یا ممانعت های فضایی درون مولکولی و بین مولکولی و محاسبه تغییرات انرژی آن
نمایش تبدیل ساختارهای شیمیایی مولکول های آلی به همدیگر )کتون – اِنول(
تعین زوایای پیچشی درون مولکولی )بین چهار اتم(
تعیین زوایای درون مولکولی )بین سه اتم(
محاسبه طول پیوند در ساختارهای متفاوت )بین دو اتم(
تعیین درصد عناصر در ساختار
تعیین جرم مولکولی
تعیین حجم مولکولی
تعیین فرمول بسته ساختار
رسم ابر الکترونی و سطح مولکولی
تعیین هیبریداسیون های پیوندی sp , sp0 , sp3 )کربن-کربن یا کربن – عناصر دیگر(
تماس با ناشر:
09125524007

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۹۸
تاریخ انقضا: ۲۰ خرداد ۹۹

حین تماس لطفا بفرمایید که آگهی را در سایت کتاب لاین دیده اید.

این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد

تماس با آگهی دهنده (عباس رجبی ابهری)

    آگهی های مرتبط

    آخرین کتاب ها

  • سراب

    رایگان
  • MENSCHEN

    400000